whatsapp WhatsApp שיחה עם נציג אונליין

איך להרכיב טרמפולינה מלבנית דגם 305X213 ס"מ CANADA TOP קנדה רשת הגנה פנימית

24.04.22

שלבי הרכבה של טרמפולינה מלבנית דגם CANADA TOP 305X213

 1. שלב נפתח קרטון ונוציא ממנו את כל מה שיש בפנים כולל כלים.
 2. כלים : יש לנו מותחן קפיצים , מברג לברגי יהלום וזהו זה כל מה שנדרש להרכבה.
 3. בטרמפולינה מסוג זה צריך להיות 4 מוטות בצורת ח' מעריך רגליים 8 יחידות 4 מוטות שילדה ישרים ו 4 מוטות שילדה זוית בצורה של ר' ומתאמים בצורה של + 8 יח. משטח קפיצה + קפיצים . מגן קפיצים בצבע ירוק . 8 עמודים המורכבים כל אחד מ 2 חלקים ספוגים ושרוולים .רשת פנימית ומוטות פיבר זוויות חיבור בצבע כסוף וזהב . על כל מוט יש כבר כובע לטרמפולינה שתתפוס את המוט פיבר בסוף ההרכבה . אז בואו נתחיל להרכיב :
 4. נניח את כל החלקים לפי צורת מלבן על משטח עבודה . החורים של קפיצים כלפי ריצפה .תמונה מס 1' 

 5. נחבר את המוטות בעזרת מתאם בצורה של + תמונה מס 1.1' 
 6.  

 7. נסגור את המלבן בצורה הרמתית ומחוברת . 
 8. ****שימו לב יראה לכם שמלבן עקום לפני הסגירה הסופית בסוף הסגירה זה יקבל את הצורה הנכונה . צריך להפיל קצת כוח לצורך סגירה של המעגל .
 9. אחרי שיש לנו צורה של מלבן נחבר את המעריך רגל תמונה מס 3
 10.  

 11. וכך בכך הטרמפולינה ונחבר מעליהם את המוט בצורה של ח' תמונה מס5'
 12.  

 13. נחבר ברגים תמונה מס 5.1/
 14.  

 15. נהפוך את הטרמפולינה ונעמיד אותה על 4 רגליים. תמונה מס 6'
 16.  

 17. נפרוס משטח קפיצה ונמתח קפיץ בעזרת מוטחן קפיץ ב 4 פינות תמונה מס 7'
 18.  

 19. נתחיל למתוח את הקפיצים לאורך כל הטרמפולינה בשיטה 1 כן 2 לא . ראה תמונה מס 8
 20.  

 21. עד שלמותה . תמונב מס 9
 22.  

 23. נניח את מגן קפיצים על הקפיצים לאורך הטרמפולינה תמונה מס 10 '
 24.  

 25. מחברים אותה בעזרת קליפס תמונה מס11'
 26.  

 27. ועכשיו ששילדה מוכנה נתחיל שלב שני בניית עמודים ורשת לטרמפולינה 
 28. ניקח 2 חלקים של עמוד לטרמפולינה ונחבר אחת לשניה בעזרת הכנסה של מוט אחד למוט שני ונעילה בעזרת פין קופץ שנמצא בפנים . 

 29. ואז מחברים אותה לשילדה של הטרמפולינה 

 30. בשלב הזה אנחנו עוברים לרשת . יש לפרוס את הרשת בצורה של מלבן לאורך הטרמפולינה ולהתחיל להכניס פנימה מוטות פיבר לאורך ורוחב . נחבר בניהם בעזרת מתאם ניקל ובפינות בעזרת מתאמים בצבע זהב . 3 מוטות פיבר באורך ו 2 ברוחב . אחרי החיבור נקבל צורה של מלבן .נא לראות בתמונות .

 31. אחרי שחיבורנו וקיבלנו צורה של מלבן . אנחנו מעלים את הרשת מעל העמודים מחברים אותן לכובעים של טרמפולינה . נראה בתמונה למטה :

 32. אחרי שנחבר בין כל ה 8 מוטות נקבל תמונה כזאת 

 33. בשלב הבא אנחנו נחבר את הרשת לשילדה ולקפיצים .  שימו לב הרשת הינה רשת פנימית לטרמפולינה לכן החיבור הוא בתוך המסגרת במלבן הפנימי . 

 34. כמובן אחרי זה נחבר את הסולם וסיימנו . 

 35. מומלץ להוסיף לטרמפולינה מתקן סל לטרמפולינה או מתזים - זה מוסיף לחוויה של קפיצה .

 36. תהנו מטרמפולינה . 

בהתאם לכללי האתיקה וסטנדרטים מוסריים בזכרון אסור להשתמש בביטויים פוגעניים ופוגעניים

השם לא יכול להיות פחות משני סמלים וארוך מ -100 סמלים

הביקורת נוספה בהצלחה!

היא תופיעה בעוד מספר רגעים.

בהתאם לכללי האתיקה וסטנדרטים מוסריים בזכרון אסור להשתמש בביטויים פוגעניים ופוגעניים

Name can't be less than 2 symbols and longer than 100 symbols

הביקורת נוספה בהצלחה!

היא תופיעה בעוד מספר רגעים.